Datum
24.11.2018.
19:30

Mesto

Serbia - Belgrád, 3 Francuska

Cerija događaja

Žanr pozorište


Šta možete započeti sa jednim klasikom? Sa jednom nacionalnom dramom, koja je prvi put prikazana 1833. godine? Atila Vidnjanski u malom intimnom prostoru, sa muzičkom pratnjom, dosta strasti i bogatim ilustrativnim svetom približava publici ovaj klasični komad. Predstava koja traje skoro dva i po sata bez prekida, nije dosadna ni jedne minute, a najinteresantnija nit iste je, da i današnjoj genereaciji može približiti konflikt između aktera iz izvorne predstave, i isto tako nacionalna sudbonosna pitanja, kao i pitanja odnosa moći.

Uloge ban Bank: Laslo Matrai,Gertrudis, kraljica: Doroća Udvaroš, Melinda:
Andrea Šuptei, Oto: Deneš Farkaš, Biberach, jedan lutajući ritter: Lajoš Oto Horvat, Isidora Bendeleiben, devojka iz Turinga: Ester Ač, Endre II., kralj Mađara: Tamaš Salma, Tiborc, seljak: Jožef Varga,ban Mikhal: Jožef, Rac,ban Šimon: Laslo Tot, ban Peteur, prvi biskup Bihara: Tamaš Olt , Elizabeta, dete Gertrudis: Lili Suke / Virag Vališ, Bela, dete Gertrudis : Buda Buzadi, Šoma, dete Banka: Andraš Daloti / Urš Tesars. U predstavi učestvuju i studenti Fakulteta dramske umetnosti u Kapošvaru.

 

Start typing and press Enter to search

Nemzeti Színház: KörhintaKristóf Bacsó Triad a Pancsovai Jazz Fesztiválon