Текстови, слике, графике, анимације, звучни фајлови и додаци, као и ауторска дела имају правну заштиту односно заштиту ауторских дела. Без претходне дозволе Министарства спољне економије и спољних послова не могу бити коришћени у економске сврхе, не могу бити објављивани или коришћени на другим сајтовима.

Start typing and press Enter to search