ИНФОРМАЦИЈЕ О ЗАШТИТИ ПОДАТАКА

Министарство спољне економије и спољних послова (у тексту: Mинистарство) приликом посете сајту www.magyarevad.hu weboldal (у тексту: сајт) користи податке посетилаца (у тексту: посетилац).
У вези коришћенја података Министарство обавештава посетиоце о њиховим личним подацима које користи, o принципима и пракси који се примењује приликом коришћења личних података, као и о начину и могућностима коришћења права посетилаца сајта.
Коришћењем сајта посетилац прихвата обавештење из Информације о заштити личних података и слаже се са следећим начином коришћења личних података. Општа информација о заштити података доступна је на сајту: http://www.kormany.hu/download/6/5c/61000/adatkezel%C3%A9si%20t%C3%A1j%C3%A9koztat%C3%B3.pdf#!DocumentBrowse oldalon.

ЦИЉ КОРИШЋЕЊА ПОДАТАКА

Министарство личне податке које посетилац сајта пружи, чува и користи у сврху одржавања контакта у складу са наменом, за ефикасну размену информација и ради обавештавања.
Аутоматски сачувани подаци користе се у статистичке сврхе и информатички развој информационог система.
Министарство пружене личне податке, сем горе наведених циљева, за друге сврхе не користи, односно не може користити. Стављање на располагање личних података трећим лицима или органима власти – у случају да то закон другачије не регулише– могуће је само уз претходну изричиту дозволу посетиоца сајта.
У свим осталим случајевима ако податке дате на располагање Министарство намерава да користи за циљеве различите од оригиналне сврхе за коју је податак дат, о томе обавештава посетиоца сајта и претходно прибавља од њега/ње сагласност, односно обезбеђује право, да то лице забрани употребу својих личних података.

ПРАВНА ОСНОВА КОРИШЋЕЊА ЛИЧНИХ ПОДАТАКА

Подаци се користе на основу својевољне дозволе посетиоца сајта, на основу информације коју даје, и која садржи изричиту дозволу да се лични подаци саопштени приликом посете сајту користе.
Податке Министарство моће користити на основу својевољног пристанка посетиоца сајта, у складу са законом из 2011. године CXII (у тексту: Info zk.) о праву и слободи у области информатике 5. § stav (1) алинеја b).
Министарство не проверава веродостојност личних података.

Власник сајта

Министарство спољне економије и спољних послова

Седиште: 1027 Budapest, Bem rakpart 47.
Поштанска адреса: 1027 Budapest, Bem rakpart 47.
Телефон: +36-1-458-1000
Tелефакс: +36-1-212-5918

Систем администратор

Име: dr. Molnár- Friedrich Szilvia
Teлефон: +36-1-458-1597
Имејл: kozadat@mfa.gov.hu

Лични подаци се бришу из базе података на основу молбе за брисање података. Након добијања молбе за брисанје података Mинистарство брише податке из базе података у року од 5 радних дана.

Рок поступања са подацима

Регистроване податке систем – изузев последње посете сајту, који се аутоматски мења – од регистровања података задржава максимум 12 месеци.
Ове одредбе не утичу на поштовање обавезног рока чувања података из закона (нпр. закона за рачуноводство) као ни на начин чувања података на основу даљих сагласности.

ЛИЧНИ ПОДАЦИ КОЈИ СЕ ЧУВАЈУ

TЕХНИЧКИ ПОДАЦИ

Подаци који се односе на рачунар посетиоца сајта који се генеришу током коришћења услуге и који информатички систем Министарства због техничких процеса аутоматски региструје. То су највише подаци о датуму и времену посете сајту, IP aдреса рачунара посетиоца, врста претраживача, адреса web странице која је отварана и претходно посећена.
Аутоматски регистроване податке систем аутоматски региструје без посебне изјаве или поступка од стране посетиоца приликом отварања и затварања сајта. Ови се подаци са другим личним подацима – изузев случајева које закон налаже – не могу се повезивати. Подаци су доступни искључиво Министарству. Код сајта html независан је од Минситарства, постоји на спољном серверу, и позива се на спољне линкове. Провајдери тих линкова могу скупљати личне податке корисника у случају директног уласка на линкове.

KOЛАЧИЋИ

Министарство односно назначени спољни провајдери у циљу адекватне услуге могу сместити мали пакет колачића на рачунар посетиоца (cookie) и вршити очитавање истих. Ако претраживач врати раније постављен колачић, проваједер који користи колачић има могућност да споји податке посетиоца сајта сачуване приликом актуелне посете, и од раније, али искључиво у сврху свог садржаја.
Министарство користи следеће колачиће

Start typing and press Enter to search