МАЂАРСКА ФЕШТА
13-14. октобар 2018.
МИКЛОШ ЛУКАЧ „ЦИМБИОЗИШ“
5. октобра 2018. | Дом омладине (Београд)

Пажњa мaђaрске културнe диплoмaтиje сe oбрaћa кa Зaпaднoм Бaлкaну. Министaрствo спoљнe eкoнoмиje и спoљних пoслoвa Maђaрске oргaнизуje мaђaрске културнe нeдeљe у Србиjи oд oктoбрa дo крaja дeцeмбрa 2018 гoдинe.
Нa тaквo свeoбухвaтнo и гeoгрaфски прoширeнo присуствo мaђaрске културe у рeгиoну ниje биo примeр дo сaдa.

Наредни догађаји

Миклош Лукач је један од најбољих и најтраженијих уметника цимбала на свету. Члан је или гостојући уметник многобројних формација. Године [...]

Прoшли дoгaђajи

Музички материјал концерта користи као основу традиционалну мађарску народну музику од неколико векова, али се у репертоару Мађарског гајдашког оркестра [...]

Мађарска фешта

13.10.2018. @ 11:00 - 19:00

Весели јесењи викенд у духу мађарске народне културе! У суботу припремамо целодневни породични програм: традиционалне радионице за децу и родитеље, [...]

Свечaни oтвор

05.10.2018. @ 20:30

Недеље мађарске културе у Србији су почеле 5. октобра увече са наступом Савременог балета из Сегедина, са плесном игром Кармина [...]
Наступа Савремени балет из Сегедина Опис Савремени балет Сегедина познат је као један од најпрестижнијих сценских ансамбала у свету савременог плесног театра. [...]

Start typing and press Enter to search