© Министерство за Надворешна Економија и Надворешни Работи

(© Külgazdasági és Külügyminisztérium)

Сопственик на Доменот:
Министерство за Надворешна Економија и Надворешни Работи

(Külgazdasági és Külügyminisztérium)
Адреса: 1027 Budapest, Bem rkp. 47.
Телефонски број на централата: +36 1 458 1000
hungarianculture@mfa.gov.hu

Одговорен издавач/уредник:
Секретаријат на Заменик Државниот Секретар Одговорен за Културната Дипломатија

(Kulturális Diplomáciáért Felelős Helyettes Államtitkárság)

Развој и дизајн:
Color and Code Kft.

Давател на услугата хостинг:

Zerotimeservices Kft.

Start typing and press Enter to search