Ministarstvo vanjske ekonomije i vanjskih poslova
Sektor za kulturnu diplomatiju

Adresa: 1027 Budapest, Bem rkp. 47.
Telefon: +36 1 458 1000
E-mail: hungarianculture@mfa.gov.hu

Start typing and press Enter to search