Пажњa мaђaрске културнe диплoмaтиje сe oбрaћa кa Зaпaднoм Бaлкaну. Министaрствo спoљнe eкoнoмиje и спoљних пoслoвa Maђaрске oргaнизуje мaђaрске културнe нeдeљe у Србиjи oд oктoбрa дo крaja дeцeмбрa 2018 гoдинe. Нa тaквo свeoбухвaтнo и гeoгрaфски прoширeнo присуствo мaђaрске културe у рeгиoну ниje биo примeр дo сaдa.

Mađarska posvećuje veliku važnost odnosima sa bližim i udaljenim južnim susedima, posmatra ih kao prijateljima i podržava ubrzanje procesa evropske integracije u regionu. Politička saradnja je odlična između naše države i zemalja na Zapadnom Balkanu, naši ekonomski odnosi se razvijaju dinamički.

Međutim kulturna dostignuća Mađarske i mađarske nacije su manje poznata u regionu. Cilj nedelja mađarske kulture je predstaviti našu državu modernom i kreativnom, koja prati najsavremenije kulturne trendove, ali istovremeno poštuje i neguje svoje tradicionalne vrednosti i stavlja u priorotet kulturnu raznolikost.

Seriju programa otvara Segedniski Savremeni Balet 5. oktobra, a sledećeg vikenda mađarsku narodnu kulturu predstavljaju spektakularni programi u centru glavnog grada Srbije, u zgradi i okolini Mađarskog kulturnog centra Collegium Hungaricum.
Istaknut program ovih nedelja biće performans Narodnog pozorišta u novembru, kada beogradska publika može da vidi predstavu „Körhinta” i „Bánk bán”. Takođe u novembru se predstavlja u glavnom gradu Srbije i Novom Sadu Ensemble Ligeti, savremena muzička formacija, koja se razvila iz odličnih solista orkestra Concerto Budapest, na repertoaru će se čuti dela Bele Bartók-a, György-a Ligeti-ja, György-a Kurtág-a i Péter-a Eötvös-a. U okviru Jazz Festivala nastupaju Trio Miklós-a Lukács-a u Beogradu i Kragujevcu. Mađarski Državni Narodni Ansambl će nastupati u tri grada Srbije u februaru sledeće godine.

Mađarska fotografska i savremena likovna umetnost će se predstaviti u organizaciji raznih izložba projektovanja neobičnih filmskih programa, a stručni dijalog radionica između dve države ojačavaju konferencije, koje će biti organizovane sa strane Instituta spoljne ekonomije i spoljnih poslova, odnosno Istraživački Institut za istoriju Mađarske akademije nauka.

Izložbu Mađarskog Olimpijskog i Sportskog Muzeja o najvećim utakmicama mađarske i srpske vaterpolo grupe planiramo predstaviti u srpskim sportskim objektima. Mađarski prirodnjački muzej obećava pravi zabavni porodični program u okviru interaktivne i spektakularne izložbe, koja je napravljena najsavremenijom muzejskom tehnikom. A najmanjima pružaju doživljaj programi Deda Mraza.

Start typing and press Enter to search